Til toppen

ELEKTRISK BALLPUMPE

Produktnummer: 0661007-005

inkl. mva.

Effektiv og kraftig El-pumpe med luft inn/ut funksjon.

Bruk:

1. Før bruk av slangemutter skal du sette den i messingleddet og stramme til. 2. Sett kompressoren PÅ før bruk. 3 Denne enheten har installert sikkerhets bryter for motorbelastning og temperaturkontroll. Bryteren vil automatisk slå av motoren ved overbelastning. Automatisk tilbakestilling når motoren avkjøles. 4. Denne enheten har en luftventilator. Ikke hindre luft gjennomstrømming i innløpet og utløpet. 5. Sørg for tilstrekkelig kjøletid for kompressoren før den slås av og lagres. 6. Alle deler er smøres automatisk, det kreves ingen smøring. 7. Luftutløpsdelen av kompressoren varmes opp under drift. Ikke berør denne delen. Barn skal ikke bruke eller berører kompressoren. 8. Slå AV når den ikke er i bruk. 9. Ikke bruk i nærheten av vann